การทำเครื่องถม

การบรรจุเป็นงานศิลปะและงานฝีมือ โครงการแรกพร้อมกับการทอผ้าที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถขอให้มีอาชีพเสริมสำหรับคนยากจน ซึ่งเป็นความตั้งใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะช่วยลดความทุกข์ทรมานของคนจนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงบรรลุพระราชดำริพระองค์เห็นว่าช่างฝีมือทำเครื่องบรรจุโบราณทุกวันหายากและเมื่อทั้งคู่ไปเยี่ยม คนภาคใต้เขาเห็นว่าเครื่องบรรจุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นงานฝีมือที่ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทอผ้าไหมที่ไม่เอื้ออำนวยเครื่องบรรจุมีชื่อเสียงอยู่แล้ว ควรใช้เพื่อส่งเสริมให้ครูสมัครงานดังนั้นโปรดตั้งแผนกบรรจุและให้นายนิดเจียศิริเป็นอาจารย์สอนคนนครศรีธรรมราชให้สอนในแผนกนี้เครื่องบรรจุเป็นงานศิลปะของศิลปะที่ซับซ้อนที่เก่าแก่ มีหลักฐานว่าประเทศไทยกำลังทำเครื่องบรรจุจากโปรตุเกส ซึ่งมาถึงประเทศไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณปีพ. ศ. 2561 เครื่องบรรจุเป็นเครื่องบูชาของกษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้เจ้าหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดหาช่างเทคนิคที่มีทักษะในการทำเครื่องบรรจุเพื่อส่งมอบให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ในประเทศฝรั่งเศส สามารถพูดได้ว่าเครื่องบรรจุมันยังเป็นบรรณาการที่สำคัญต่อพระมหากษัตริย์ไทยมักจะให้แก่กษัตริย์ต่างประเทศฟิลเลอร์ไทยทั้งในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ได้ทำอย่างต่อเนื่อง ในกรุงเทพมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อพานถม ใกล้สะพานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติถนนพระสุเมรุอาชีพของทั้งหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้อพยพมาจากนครศรีธรรมราชในสมัยรัชกาลที่ 1มี 5 ขั้นตอนในการทำเครื่องบรรจุ1. การทำรีเอเจนต์โดยใช้โลหะ 3 ชนิด: ตะกั่วทองแดงเงินละลายด้วยกันในเบ้าหลอมขัดด้วยกำมะถันสีเหลืองเพื่อทำอัลลอยด์สีดำ แล้วนำไปบดจนละเอียดจนได้ “น้ำยาถม” (Reclamation liquid) ซึ่งเป็นน้ำยาถนอมที่ดีมีสีดำเงาสีเงิน2. การขึ้นรูปเป็นการเตรียมรูปทรงโลหะการแตะต้องแม่พิมพ์จะมีแม่แบบหรือพื้นผิวโลหะขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายน้ำ3. การแกะสลักการแกะสลักจะเขียนทุกรูปแบบด้วยหมึกก่อน แล้วแกะสลักลวดลายลงในร่องลึกพื้นที่ที่แกะสลักเข้าไปในร่องคือพื้นที่ที่จะเติมไส้ รูปแบบที่เป็นที่นิยมคือลวดลายไทยเช่นลวดลายยกนูนกระจังดอกไม้4. การบรรจุการกรอกการกรอกจะต้องเต็มไป ทำให้เท่าเทียมและเป่าความร้อนด้วยเครื่องเป่าลมความร้อนจะทำให้ของเหลวเติมโลหะ5. การขัดพื้นผิวโลหะเมื่อถูกความร้อนอาจหยาบหยาบเม็ดละเอียดด้วยน้ำถมหรือสาดหากลวดลายดูแข็งไม่บอบบาง: 54)การบรรจุหรือการบรรจุเป็นวิธีการประดิษฐ์ภาชนะและเครื่องประดับที่เป็นเงินหรือทอง แต่ได้รับความนิยมจากโลหะที่มีเงินมากกว่าโลหะอื่น ๆ การประดิษฐ์การออกแบบเครื่องประดับหรือภาชนะบรรจุแบบไทยมีหลักฐานที่แสดงว่าเครื่องบรรจุได้ทำมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ระยะเวลา ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาของสมเด็จบรมไตรปิฎกนาฏนาถ แต่เครื่องบรรจุที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือเครื่องบรรจุแบบโรมันซึ่งมีกระบวนการทำเช่นประเทศไทยดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าเครื่องบรรจุมาถึงประเทศไทยได้ 2 วิธีคือ: ชาวโปรตุเกสที่มาค้าขายกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 ในช่วงเช้า เนื่องจากมีข้อตกลงทางการค้ากับอินเดียที่นครศรีธรรมราชและเครื่องบรรจุเกิดครั้งแรกในนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเครื่องบรรจุนครศรีธรรมราชยังคงมีศิลปะที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของไทย และเป็นเครื่องบรรจุที่มีชื่อเสียงมากเครื่องนครพนมมีทั้งไส้ดำและไส้ทองสำหรับการฝากทองคำมันแตกต่างจากสารตัวเติมอื่น ๆ ทองจะใช้ทั้งเงินโลหะและทองคำบริสุทธิ์ผสมกัน การใช้ทองคำที่หลอมละลายบริสุทธิ์แล้วเคลือบลงบนโลหะเงินลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เป็นชุดเพื่อสร้างความงาม […]