การทำเครื่องไม้

ไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติโบราณ มนุษย์มีความสัมพันธ์กับป่ามาตั้งแต่ต้น ประการแรกมนุษย์ใช้ไม้สร้างบ้าน เมื่อมีวิวัฒนาการมนุษย์รู้วิธีใช้ไม้ในการทำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิต

การทำเครื่องทอง

ทองคำเป็นแร่ที่มีค่าและมนุษย์ถูกใช้เป็นวัตถุในการแลกเปลี่ยนความสำคัญของทองคำเนื่องจากมูลค่าสูงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยหลายอย่าง มีสีเหลืองสดใสสวยงามและด้วยประกายที่สดใสไม่เป็นสนิมความนุ่มนวลและความเหนียวสามารถนำมาบดเป็นแผ่นบาง ๆ ขนาด 0.000005 นิ้วและเป็นโลหะที่ไม่ละลายในกรดชนิดใด แต่จะละลายช้าใน สารแต่ละรูปแบบผสมกับกรดไฮโดรคลอริกกระบวนการกรดไนตริกสำหรับการทำเครื่องประดับทองคำในหลากหลายวิธีตามเทคนิคหรือวัสดุที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้: การปิด (การปิดทอง), การจัดแต่ง, การหล่อ, การแกะสลัก, ผ้ากอซ, ไหล่หรือไหล่เป็นต้นเครื่องทองคำที่ใช้กันทั่วไปเป็นวัตถุของสิ่งของที่มีค่าและมีค่าเช่นเครื่องมือเครื่องใช้สิ้นเปลือง ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา, พระพุทธรูป, แผ่นพระพิมพ์, แผ่นทองคำ, จารึก (สุพรรณบุรี) เป็นต้น

การทำเครื่องเงิน

เงินเป็นองค์ประกอบเดียวโลหะสีขาวที่มีลักษณะเป็นของแข็งสามารถเปิดเผยแผ่นบาง ๆ หรือเปลี่ยนรูปร่างและละลายให้นิ่มลงมีราคารองจากทองคำ เงินที่พบในธรรมชาติทั่วไปมีทั้งก้อนและชนิดผงที่ผสมในทราย คนรู้วิธีการใช้เงินเป็นเวลานานพอที่จะใช้ทองคำ เครื่องเงินของไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยเฉพาะเครื่องประดับเงินในสมัยอยุธยาเป็นเครื่องประดับสำหรับคนชั้นกลางและเด็กด้วยเครื่องประดับทองคำซึ่งเป็นเครื่องประดับของชนชั้นสูง เช่นพระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ดี แต่เครื่องเงินซึ่งเป็นภาชนะสำหรับขุนนางโดยเฉพาะผู้ว่าการภาคเหนือของประเทศไทยเครื่องเงินใช้แล้วการทำเครื่องเงินของคนในภาคเหนือ ใช้เฉพาะในครอบครัวต่อมามันถูกสร้างขึ้นอย่างกว้างขวาง เงิน 100% เป็นโลหะเงินทั้งหมดไม่ผสมกับโลหะอื่นใด ด้วยความนุ่มนวลสูงเงิน 90% เป็นโลหะเงินอีกชนิดหนึ่งมีเงินมากกว่า 100% ที่จะใช้ทำเครื่องประดับหรือเครื่องใช้ แข็งแกร่งกว่าเงิน 100% เป็นที่นิยมสำหรับการทำเครื่องประดับหรือเครื่องใช้ที่ต้องการความแข็งแรงเช่นกำไล, เข็มขัด, กล่องบุหรี่, ถาด, กระทะ (Wanarat In-am, 1992: 48) กลยุทธ์เครื่องเงินสามารถแยกได้ดังนี้ การหุ้มหุ้มหมายถึงการถูกกระแทกหรือม้วนเป็นแผ่นบาง ๆ1. วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ราวกับว่าสิ่งของที่ทำด้วยเงินทั้งหมดเป็นวิธีหนึ่งในการปกปิด แต่เลียมครอบคลุมเฉพาะขอบเช่นพระภิกษุสงฆ์ฝังขอบภาชนะ ฯลฯ2. การหล่อหมายถึงการทำแม่พิมพ์แล้วโลหะเงินที่หลอมละลายจะถูกเทลงในแม่พิมพ์ให้เป็นรูปร่างและรูปแบบตามแบบแม่พิมพ์3. Propulsion หมายถึงการกดหรือกลิ้งแผ่นเงินเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วใช้เครื่องมือกดบนพื้นผิวโลหะเพื่อสร้างลวดลายที่มีลวดลายที่เรียกว่า Pattern หรือ shape4. การแกะสลักหมายถึงการสร้างลวดลายโดยใช้วัตถุมีคมเช่นสิ่วเพื่อสร้างลวดลาย รูปแบบที่ได้จากภาชนะเครื่องเงินลายนูนของเชียงใหม่ยอดนิยมที่มีรูปแบบนูนมากกว่ากลวิธีอื่น5. ไหล่หมายถึงการเคลือบโลหะด้วยเงินหรือทอง โดยการหลอมโลหะให้เป็นเงินหรือทองเหลวแล้วนำไปทาหรือเคลือบเพื่อยึดติดกับโลหะอื่น ๆ6. ความหมายของเงินถูกฝังอยู่ในลวดลายเป็นโลหะ เทคนิคของเงินและทองเรียกว่าเงินและทองคำ เป็นที่นิยมในเครื่องใช้ที่มีคมเช่นมีดมีดหรือมีดสมัยโบราณรูปแบบที่ใช้ในเครื่องเงินนิยมนำไปใช้กับงานศิลปะไทยเช่นลวดลายกระจังหน้าลายกนกเทคนิคการทำเครื่องประดับเงินเช่นการทำเครื่องประดับทองคำ ดี. แต่บ่อยครั้งที่ช่างแยกเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองคำไม่ได้ผสมเพราะช่างทองจะเป็นช่างที่มีความประณีตมากกว่าช่างทำเงิน (วรรณรัตน์อิน […]

การทำเครื่องถม

การบรรจุเป็นงานศิลปะและงานฝีมือ โครงการแรกพร้อมกับการทอผ้าที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถขอให้มีอาชีพเสริมสำหรับคนยากจน ซึ่งเป็นความตั้งใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะช่วยลดความทุกข์ทรมานของคนจนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงบรรลุพระราชดำริพระองค์เห็นว่าช่างฝีมือทำเครื่องบรรจุโบราณทุกวันหายากและเมื่อทั้งคู่ไปเยี่ยม คนภาคใต้เขาเห็นว่าเครื่องบรรจุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นงานฝีมือที่ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทอผ้าไหมที่ไม่เอื้ออำนวยเครื่องบรรจุมีชื่อเสียงอยู่แล้ว ควรใช้เพื่อส่งเสริมให้ครูสมัครงานดังนั้นโปรดตั้งแผนกบรรจุและให้นายนิดเจียศิริเป็นอาจารย์สอนคนนครศรีธรรมราชให้สอนในแผนกนี้เครื่องบรรจุเป็นงานศิลปะของศิลปะที่ซับซ้อนที่เก่าแก่ มีหลักฐานว่าประเทศไทยกำลังทำเครื่องบรรจุจากโปรตุเกส ซึ่งมาถึงประเทศไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณปีพ. ศ. 2561 เครื่องบรรจุเป็นเครื่องบูชาของกษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้เจ้าหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดหาช่างเทคนิคที่มีทักษะในการทำเครื่องบรรจุเพื่อส่งมอบให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ในประเทศฝรั่งเศส สามารถพูดได้ว่าเครื่องบรรจุมันยังเป็นบรรณาการที่สำคัญต่อพระมหากษัตริย์ไทยมักจะให้แก่กษัตริย์ต่างประเทศฟิลเลอร์ไทยทั้งในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ได้ทำอย่างต่อเนื่อง ในกรุงเทพมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อพานถม ใกล้สะพานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติถนนพระสุเมรุอาชีพของทั้งหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้อพยพมาจากนครศรีธรรมราชในสมัยรัชกาลที่ 1มี 5 ขั้นตอนในการทำเครื่องบรรจุ1. การทำรีเอเจนต์โดยใช้โลหะ 3 ชนิด: ตะกั่วทองแดงเงินละลายด้วยกันในเบ้าหลอมขัดด้วยกำมะถันสีเหลืองเพื่อทำอัลลอยด์สีดำ แล้วนำไปบดจนละเอียดจนได้ “น้ำยาถม” (Reclamation liquid) ซึ่งเป็นน้ำยาถนอมที่ดีมีสีดำเงาสีเงิน2. การขึ้นรูปเป็นการเตรียมรูปทรงโลหะการแตะต้องแม่พิมพ์จะมีแม่แบบหรือพื้นผิวโลหะขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายน้ำ3. การแกะสลักการแกะสลักจะเขียนทุกรูปแบบด้วยหมึกก่อน แล้วแกะสลักลวดลายลงในร่องลึกพื้นที่ที่แกะสลักเข้าไปในร่องคือพื้นที่ที่จะเติมไส้ รูปแบบที่เป็นที่นิยมคือลวดลายไทยเช่นลวดลายยกนูนกระจังดอกไม้4. การบรรจุการกรอกการกรอกจะต้องเต็มไป ทำให้เท่าเทียมและเป่าความร้อนด้วยเครื่องเป่าลมความร้อนจะทำให้ของเหลวเติมโลหะ5. การขัดพื้นผิวโลหะเมื่อถูกความร้อนอาจหยาบหยาบเม็ดละเอียดด้วยน้ำถมหรือสาดหากลวดลายดูแข็งไม่บอบบาง: 54)การบรรจุหรือการบรรจุเป็นวิธีการประดิษฐ์ภาชนะและเครื่องประดับที่เป็นเงินหรือทอง แต่ได้รับความนิยมจากโลหะที่มีเงินมากกว่าโลหะอื่น ๆ การประดิษฐ์การออกแบบเครื่องประดับหรือภาชนะบรรจุแบบไทยมีหลักฐานที่แสดงว่าเครื่องบรรจุได้ทำมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ระยะเวลา ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาของสมเด็จบรมไตรปิฎกนาฏนาถ แต่เครื่องบรรจุที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือเครื่องบรรจุแบบโรมันซึ่งมีกระบวนการทำเช่นประเทศไทยดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าเครื่องบรรจุมาถึงประเทศไทยได้ 2 วิธีคือ: ชาวโปรตุเกสที่มาค้าขายกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 ในช่วงเช้า เนื่องจากมีข้อตกลงทางการค้ากับอินเดียที่นครศรีธรรมราชและเครื่องบรรจุเกิดครั้งแรกในนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเครื่องบรรจุนครศรีธรรมราชยังคงมีศิลปะที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของไทย และเป็นเครื่องบรรจุที่มีชื่อเสียงมากเครื่องนครพนมมีทั้งไส้ดำและไส้ทองสำหรับการฝากทองคำมันแตกต่างจากสารตัวเติมอื่น ๆ ทองจะใช้ทั้งเงินโลหะและทองคำบริสุทธิ์ผสมกัน การใช้ทองคำที่หลอมละลายบริสุทธิ์แล้วเคลือบลงบนโลหะเงินลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เป็นชุดเพื่อสร้างความงาม […]

การทำเครื่องโลหะ

หัตถกรรมเครื่องโลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากการนำแผ่นโลหะมาเขียนลาย แล้ววางลงบนชันที่ผสมด้วยน้ำมันเพื่อรองรับการตีลาย ตอกลาย หรือดุนลาย ด้วยเหล็กขนาดต่างๆ เพื่อให้เกิดความนูนตามลวดลาย

การทำเครื่องกระดาษ

เครื่องกระดาษเป็นงานหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันเช่นการใช้หนังสือไทยร่มและอื่น ๆ

การทำเครื่องหิน

วัสดุธรรมชาติอีกอย่างที่ผู้คนใช้ในการทำหัตถกรรมคือหินซึ่งมีหลายประเภทเช่นหินแกรนิตและหินทรายซึ่งมีสีแตกต่างกันสีเทาสีเหลืองและสีน้ำตาล หินแกรนิตเป็นหินคุณภาพดี